Specialiteit

De regels en de vakmannen
De bouwwijze of dakrenovatie  en de aard van de gebruikte materialen is afhankelijk van meerdere factoren: zoals de dakhelling, het klimaat, de huisventilatie, de thermische en akoestische isolatie, de afvoer van het regenwater, het type en de sterkte van het gebinte.

Daarom is beroep doen op een doorgewinterde vakman een noodzaak!

U moet ook weten dat de bouw en de renovatie van een dak onderworpen is aan officiële normen en regels die de bouw en de gebruikte dakbedekking bepalen.

Naleven van deze regels is van essentieel belang, niet alleen voor het rendement van uw dak (bescherming, isolatie en afdichting), maar ook voor de tussenkomst van de verzekering bij een schadegeval.

We mogen bovendien niet uit het oog verliezen dat de dakbedekking afhangt van de structuur van het dakgebinte. Het type van gebinte moet worden aangepast aan de gebruikte dakbedekking. Inderdaad, niet alle dakgebinten zijn geschikt om het gewicht van alle dakbedekkingen te ondersteunen, het gebinte en de bekleding moeten zeker worden aangepast aan de helling van het dak.