Justitiële deskundigheid

Het erkend professionalisme en de uitgebreide ervaring van “Toiture Constant” heeft geleid tot een regelmatige raadpleging van onze diensten door het gerecht voor expertise bij gerechtelijke zaken. “Toiture Constant” wordt eveneens regelmatig gevraagd expertises uit te voeren voor verzekeraars.

Wanneer schade wordt veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden, moeilijk te bepalen oorzaken, door nalatig onderhoud, slordige installatie of zelfs door fabricagefouten is het noodzakelijk te beschikken over het advies van een deskundige die de oorzaken en/of verantwoordelijkheden kan identificeren.